Srdečne pozývame všetkých chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemien

anglický špringeršpaniel a welsh špringeršpaniel

na

Breed standard seminár,

ktorý sa uskutoční 20.5.2018 v areáli Rozálka v Pezinku.

Seminár budú viesť anglickí rozhodcovia Tom a Jane Graham. 

V prípade otázok a nejasností kontaktujte Ing. Oľgu Borošovú mailom olgaboros@gmail.com

Bližšie informácie o seminári nájdete v propozíciách TU

 

PRIHLÁŠKA

V prípade nejasností kontaktujte Ing. Oľgu Borošovú mailom: olgaboros@gmail.com alebo telefonicky: 0905 712 360
For another informations please contact Oľga Borošová via email: olgaboros@gmail.com or by phone: 0905 712 360

Priložiť doklad o zaplatení poplatku / Attach fee payment confirmation:
* Bankové spojenie/Bank trasnfer:
KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV, ŠTEFÁNIKOVA 10, 811 05 BRATISLAVA
IBAN KÓD: SK16 1100 0000 0026 2334 1257
SWIFT CODE: TATR SK BX
VARIABILNÝ SYMBOL: 20052018

Priložiť potvrdenie o členstve v chovateľskom klube / Attach spaniel club membership confirmation :

Vlastním / chovám plemeno / Breeder / owner of breed (povinné/required):

Vaše Meno a priezvisko / Your Name & Surname (povinné/required):

Adresa/ Adress (povinné/required):

Email (povinné/required):

Telefón /Phone Nr. (povinné/required):

Poznámka pre organizátora/Comment