Dňa 25.2.2018 sa v Košiciach konala členská schôdza klubu.

Prezentácia z členskej schôdze klubu konanej 25.2.2018 v Košiciach TU

Zápisnica z členskej schôdze klubu konanej 25.2.2018 v Košiciach TU

Dôležité zmeny schválené na členskej schôdzi:

Kompletné znenie uznesení je súčasťou zápisnice.

 

Plán klubových akcií na rok 2018 schválený členskou schôdzou (25.2.2018, Košice): 

· Výstavy:

· Skúšky:

·  Ostatné akcie: