Dňa 17.2.2019 sa vo Zvolene konala členská schôdza klubu.

Prezentácia z členskej schôdze klubu konanej 17.2.2019 vo Zvolene TU

Zápisnica z členskej schôdze klubu konanej 17.2.2019 vo Zvolene TU

Prílohy k zápisnici z členskej schôdze klubu konanej 17.2.2019 vo Zvolene TU*
* prezenčná listina nie je z dôvodu ochrany osobných údajov zverejnená

Dôležité zmeny schválené na členskej schôdzi:

Kompletné znenie uznesení je súčasťou zápisnice.

 

Plán klubových akcií na rok 2019 schválený členskou schôdzou (17.2.2019, Zvolen): 

· Výstavy:

  • 18.05. 2019 Klubová výstava – Kamenný mlyn Vajarský (Pl. Štvrtok)
  • 12.10. 2019 Špeciálna výstava v jazdeckom areáli Slávia UVLF Košice

· Skúšky:

  • 06. 04. 2019 Chovné skúšky poľovných sliedičov, Zlaté Moravce
  • 28. 04. 2019 Klubové farbiarske skúšky duričov – CCT, Rozhanovce
  • 27. 07. 2019 Klubové lesné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Zlaté Moravce
  • 01. 09. 2019 Klubové farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov – CCT, Rozhanovce 
  • 07. 09. 2019 Klubové jesenné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Zlaté Moravce
  • 05. – 06. 10. 2019 Klubové všestranné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, miesto konania zatiaľ neurčené

·  Ostatné akcie:

  • Výcvikové dni organizované podľa záujmu členov