Chovné skúšky poľovných sliedičov sa konali dňa 6.4.2019 v poľovných revíroch Beladice Chrášťany a Širočina Nemčiňany, ktoré klub organizoval v spolupráci  užívateľmi dotknutých poľovných revírov t. j. Poľovníckym združením GAČOV a Poľovníckym združením Širočina.

Oproti doteraz organizovaným skúškam v regióne západného Slovenska, mali tieto skúšky čisto pracovný charakter. Na chovných skúškach sa zásadne
nestanovuje poradie. Ide naozaj o posúdenie vlohových vlastností daného jedinca a nie o súťaženie, na to máme dosť priestoru pri iných skúškach. Veľmi mi
záleží na tom, aby sme vytvorili skúšobný poriadok, ktorý by dokázal odlíšiť pracovne nadané jedince od tých ostatných. Týmto chcem vyzvať členov
k výraznejšej aktivite, ako výcvikár privítam akúkoľvek pomoc pri organizácii pracovných podujatí klubu. Moja emailová adresa je známa z web stránky klubu,
za seba môžem sľúbiť, že každou zaslanou pripomienkou sa budem zaoberať, či sa bude týkať skúšobného poriadku, organizácie, alebo výcvikových dní
a pod.

Na záver by som sa chcel poďakovať užívateľom poľovných revírov za poskytnutie revírov na skúšky. Ide o naozaj o veľmi dobre zazverené revíry, aj keď to
sprvoti tak nevyzeralo a to z dôvodov, ktoré som uviedol vyššie. Obrovské ďakujem patrí aj rozhodcom za ochotu prísť posudzovať tieto skúšky a celodenný konštantný a profesionálny výkon. Ďakujem vodičom i odbornej korone za disciplínu a trpezlivosť. Koronu som spomenul zámerne, lebo tieto skúšky prilákali
väčší počet ľudí ako zvyčajne. Ešte to nie je to čo by som si predstavoval, ale je to lepšie ako v minulosti.

Výcvikár klubu

Kompletné výsledky chovných skúšok poľovných sliedičov: